Nova normativa aplicable als cellers: BOE-A-2019-507.

Nova normativa aplicable als cellers: BOE-A-2019-507

El dia 1 de Gener de 2020 entra en vigor el nou reglament d’Impostos Especials, aprovat al Reial Decret 1075/2017 https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/17/pdfs/BOE-A-2019-507.pdf .

Resumint, desapareixerà la declaració del model 553 i se substituirà per un sistema similar al que existeix per a declarar el model 303 (IVA), és a dir, serà similar al SII (Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA).

La informació relativa a la comptabilitat dels Impostos Especials es comunicarà al servidor d’Hisenda dintre d’un termini prefixat de 5 dies. Això significa que, cada setmana s’haurà d’informar a l’AEAT de les compres i vendes de vi (Nacional i EMCS/DAV), ampolles preparades per a la venta (Productes Acabats), transformacions de sub-productes (Fabricació de vi) i criança (Elaboració).

La comunicació es podrà fer manualment o automàticament mitjançant un programa de traçabilitat.

Aquesta modificació de moment afecta a tot celler elaborador de >1000 hL no obstant, els cellers elaboradors de volum hauran de portar els llibres comptables d’Impostos Especials en llibres fullats i habilitats per les oficines gestores i, per a aquests casos, el model 553 seguirà essent de caràcter obligatori.

 

anawincelers“Cobrim, de forma integral, la gestió de la traçabilitat, impostos i llibres d’una forma fàcil, àgil, flexible i 100% personalitzable.” 🍷 Saber-ne més…

A més a més existeixen unes altres obligacions registrals addicionals per les quals s’haurà de disposar de diferents llibres (transformació-fabricació, inventari de productes i matèria primera).

Si en algun moment s’ha plantejat implantar un programa per a la gestió del celler, segurament ara sigui el millor moment!

A TACTiC volem presentar-te el nostre programa de gestió integral de cellersAnaWinCellers, un programa que et dona autonomia, autogestió i control sobre tots els aspectes legals (declaracions, llibres i traçabilitat) relacionats amb la gestió del teu celler de manera que, imputant una sola vegada les dades, ja s’elaboren els pertinents registres i declaracions.

Si estàs interessat en resoldre aquest tema, contacta’ns i amb molt de gust t’ajudarem!

Un petit tastet de Anawin Cellers