Hem publicat una nova versió de l’app que incorpora moltes millores i ampliacions que detallem a continuació.

  1. Nou camp Data final a les ordres de treball. Aquest camp permet indicar el període que s’han realitzat les feines registrades. Serveix, també, per a establir les hores en que una parcel·la s’ha regat.
  2. Nou camp Data final als controls sanitaris. Aquest camp permet indicar el temps dedicat a cada control sanitari.

3. Nous camps als controls sanitaris. Incorporem la classificació del tipus de control, que permet agilitzar les feines de seugiment. Incorporem els controls de Mosquit verd, erinosis, acariosis, taca del penedés, danys per fauna i recompte de ceps morts.

4. Millores en el control laboral. Incorporem una serie de millores en el fitxatge de treballadors i algunes correccions de funcionament de l’app.