Hem desplagat una serie de noves funcionalitats i apliacions a la web del quadern de camp que les detallem a continuació.

  1. Llistat de recintes. Al llistat de parcel·les hem afegit un nou apartat on veure els recintes de cada parcel·la

2. NDVI. Als mapes que hi ha dins de la web hem afegit una opció per veure el NDVI per mesurar la verdor i la densitat de la vegetació captada per una imatge de satèl·lit.

4. A la fitxa de la parcel·la a la secció de recintes ara es mostra el tipus de cultiu, la varietat, la superfície i la superfície gràfica, on els tres primers camps es poden editar manualment.

5. Dibuixar recintes. També a la secció de recintes es poden crear nous recintes dibuixant al mapa fent clic.

6. Nova secció Persones. A la fitxa de la parcel·la hem afegit una nova secció on es poden veure els lliuradors d’aquella parcel·la i només els tècnics podran afegir.

7. Gestió d’usuaris. Els tecnics tenen una nova pestanya on poden crear nous usuaris i es poden “logejar” com si fosin ells amb el boto de login, per fer-ho es recomanable fer clic dret i obrir l’enllaç en una pestanya de incognit per no perdre la sessió en el navegador.

8. Nou camp Data final a les ordres de treball. Aquest camp permet indicar el període que s’han realitzat les feines registrades. Serveix, també, per a establir les hores en que una parcel·la s’ha regat.

9. Avisos fitosanitaris. Als partes de feina  l’introduir la quantitat de fitosanitaris si es supera de la dosi màxima apareix un avís i a sota de la dosi/ha surt la dosi màxima.

10. Nou camp Data final als controls sanitaris. Aquest camp permet indicar el temps dedicat a cada control sanitari i recompte de ceps morts.

11. Nous camps als controls sanitaris. Incorporem la classificació del tipus de control, que permet agilitzar les feines de seguiment. Incorporem els controls de Mosquit verd, erinosis, acariosis, taca del penedés, danys per fauna.

12. Estoc general. S’ha separat l’estoc de fitosanitaris en 2 seccions l’estoc per explotació i l’estoc general.

14. Reg. Una nova funcionalitat que tenim és crear registres de reg que a continuació expliquem com s’ha de fer.

Primer de tot, la parcel·la ha de tenir un tipus de reg i quin caudal té.

Per a crear un reg s’ha de crear un parte de feina on el procés ha d’indicar que és un reg i sobretot afegir la data fins per assignar les hores que ha estat.

A continuació podrà accedir al punt de menú de Reg on s’haurà creat un nou registre.

Dins de la fitxa del reg podrà editar els litres de cada parcel·la.